Litteraturen i Bibelen og Bibelen i litteraturen (torsdag 15. februar kl. 19)

Torsdag 15. februar kl. 19 kommer Mona Kolberg til Kampen kirkeakademi for å snakke om "Litteraturen i Bibelen og Bibelen i litteraturen".

Først vil hun snakke litt om Bibelen som litteratur og de ulike teksttypene, sjangrene vi finner der. Deretter en sammenligning med andre like gamle verk fra verdenslitteraturen. I annen del av foredraget får vi høre hvordan Bibelen på forskjellige måter har satt spor i norsk litteratur, f.eks. hos Arnulf Øverland.

Velkommen til Kampen menighetshus,  Normannsgata 55   (rett bak Kampen kirke) torsdag 15. februar kl. 19.