Hva er egentlig vitsen med salmer? Kampen kirke 14. oktober 2021

Hva er egentlig en salme? Hvorfor synge salmer? Hvordan synger vi dem? Hvorfor synes mange at salmesang er vanskelig ?


Velkommen til en kveld der Siri Aslaksen og Geir Walderhaug forteller litt om salmer gjennom historien og hvorfor kirken holder fast på salmesang. 

Det blir det musikk ved kantor Colin Smith og salmesang med kyndig hjelp fra Kampenkoret. Vi snakker sammen om hvordan det er å synge, og hva som skal til for å bedre sangen i kirken. Bli med å synge gamle og nye salmer!

Torsdag 14. oktober 2021 kl 19.00 

i Kampen kirke


Nettarrangement søndag 25. april kl 18

 Kristen tro er en ressurs i pandemien

Hvilke ressurser kan vi finne i kristen tro, tradisjon og tenkning som kommer oss til hjelp i en pandemi? Det vil Kampen kirkeakademi i Oslo finne ut på nettarrangementet «Min neste bak masken» søndag 25. april.

Lenke til arrangementet

Tittelen på arrangementet, som viser til de utfordringene vi møter som medmennesker og som kristne i en situasjon der jeg er farlig for min neste og min neste er farlig for meg.

I pandemien har kirken brukt mye tid og krefter på å omstille sin virksomhet etter varierende og ikke alltid forutsigbare smitteverntiltak.

– Kirken trenger å reflektere over hvordan vi kan møte behovet for fellesskap og behovet for respekt for både individer og grupper når samfunnet er nedstengt. Hvilken trøst kan vi søke, og hvilken trøst kan vi gi når vi ikke kan møtes? sier styremedlem Geir Walderhaug i Kampen kirkeakademi.

– Vi i Kampen kirkeakademi tenker at kirken har mer å bidra med i den vanskelige tiden vi står oppe i enn å hindre at menighetens medlemmer blir smittet på gudstjeneste, tilføyer styremedlem Ivar Kvistum.

Kvistum skal være møteleder på arrangementet, der akademiet har utfordret to sentrale teologer til å dele sine perspektiver på pandemien.

Halvor Moxnes er professor emeritus ved Teologisk fakultet, Universitetet i Oslo. Han vil blant ta oss med inn i bibelske tekster som kan gi tankevekkende perspektiver på sykdom og stigmatisering i vårt eget samfunn.

Carsten Mulnæs er sogneprest i Lillerød sogn utenfor København. Han leder dessuten den danske tenketanken Eksistensen, som nylig viet en hel utgave av sitt tidsskrift «Omtanke» til temaet menneskeverd etter koronakrisen.

– Nestekjærlighet i et moderne globalisert samfunn, hvor epidemier vil oppstå igjen, vil både handle om å vise omsorg på avstand og å våge en ny nærhet, selv om livet er farlig, skriver Mulnæs i «Omtanke».

– Kampen kirkeakademi deler denne tanken om at vi kan hente ressurser i vår kristne tro, tradisjon og tenkning som kan være nyttige og konstruktive i en pandemisituasjon, ikke bare for kristne, men for hele samfunnet, sier Kvistum.

Arrangementet kommer til å foregå digitalt. For mer informasjon, se kampenkirkekademi.blogspot.com eller kirkeakademiene.no.

Lenke til arrangementet

***

 

For mer informasjon, kontakt leder i Kampen kirkeakademi Rolf Andersen androlf@gmail.com eller programkomiteen: styremedlem Geir Magnus Walderhaug, tlf 415 22 110 eller styremedlem Ivar Kvistum, tlf. 99 00 17 00.

Søndag 25. april kl. 18 - Vi møtes på nettet

 Min neste bak masken

Hva skjer med nestekjærligheten når jeg er farlig for min neste og min neste er farlig for meg? Bli med på et webinar med Halvor Moxnes og Carsten Mulnæs


Hvilke ressurser kan vi finne i kristen tro, tradisjon og tenkning i denne vanskelige tiden?


Vi henter eksempler fra bibeltekstene som kan hjelpe oss å gjennomtenke våre dagsaktuelle problemer.


Hvordan bør vårt kristne menneskesyn styre våre reaksjoner?


Webinar med Halvor Moxnes og Carsten Mulnæs.


Søndag 25. april kl. 18

Vi møtes på nettet  

Klikk her for mer informasjon.

LENKE TIL WEBINARET


Vi snakker sammen om det vi leser i kirken - 25/9 2019 kl 19.00


Velkommen til den første av tre kvelder i høst der vi snakker sammen om tekstene fra Bibelen som skal leses i kirken på gudstjenesten søndagen etter. Hva står det egentlig? Hvilke reaksjoner har du? Finnes det ulike måter å tolke dem på? Hva er viktigst i dem? Hvorfor er nettopp disse tre tekstene satt sammen til denne søndagen?

Vi vil hver gang ha to som holder korte innledninger før vi tar en runde slik at alle som vil får si noe. Så kan vi utveksle spørsmål, erfaringer og synspunkter. Og forhåpentligvis lære noe og bli bedre kjent med hverandre. Vi avslutter med en kort kveldsbønn.

Vi møtes onsdag 25, september kl 19 i sakristiet bakerst i Kampen kirke (på venstre side / nordsiden. inngang der).

Velkommen skal du være!


16. søndag i treenighetstiden – Søndag 29. september 2019
Ordsp 9,1–5 Visdommen innbyr til måltid
1 Kor 1,18–25 Vi forkynner en korsfestet Kristus
Matt 11,16–19 Likegyldighet og visdom

I lyset fra en bergmannslampe Et blikk på Johan Falkbergets liv og diktning (torsdag 22. november kl. 19)

ved tidligere sogneprest i Kampen Kirsti Aasen

Ifjor gav Kirsti Aasen ut en bok om Johan Falkberget. 22. november kan du møte henne for å høre mer om boken og hennes og hennes families forhold til den kjente forfatteren.

Falkberget er en av Norges viktigste forfattere i det 20, århundre og er spesielt kjent for sine historiske romaner om gruvearbeidersamfunnet på Røros. Han jobbet selv i gruvene i mange år før han ble avismann og skribent på heltid. Med sin kristensosialistiske grunnholdning, nitidige miljøskildringer og kontrasten han tegnet mellom romantikk og realisme i sine beskrivelser av småfolks slit, ble han svært populær med bøker som «Den fjerde nattevakt», «Christianus Sextus» og kanskje ikke minst firebindsromanen «Nattens Brød» med hovedpersonen An-Magritt som for mange er blitt selve symbolet på et menneske som er full av styrke og godhet og som aldri gir opp.

Kirsti Aasen møtte Falkberget i ungdomstiden, og hun sier at hans forfatterskap har hatt stor betydning for henne siden. Hun vil gjerne inspirere andre til å begi seg inn i Falkbergets verden - eller kanskje oppdage den på nytt.

Velkommen til et spennende foredrag i Kampen menighetshus Normannsgata 55 (rett bak Kampen kirke), torsdag 22. november kl. 19

Bibelkunnskap – kirkelig eneansvar eller del av felles danningsoppgave og kunnskapsarv? (Torsdag 24. mai kl. 19)


ved førsteamanuensis Harald Jarning, 
Universitetet i Oslo


Kirken skal overta ansvaret for trosopplæringen. Hvordan kan vi da sørge for at Bibel og bibelsteder stadig er i bruk blant nye generasjoner både i og utenfor kirken? Er bibelkunnskap framover et kirkelig eneansvar eller del av en post-sekulær allmenndanning?


Velkommen til Kampen menighetshus Normannsgata 55 
(rett bak Kampen kirke), torsdag 24. mai kl. 19

Bruk av bibeltekstene i forskjellige kontekster og tider (torsdag 12. april kl. 19 )


Bruk av bibeltekstene i forskjellige kontekster og tider, ved professor Bjørn Kvalsvik Nicolaysen, UiS

Bjørn Kvalsvik Nicolaysen
Det evige ord er evig foranderlig. Meningsbrytninger og betydningsskifte, konflikter og forsoningstema i kirkens bruk av bibeltekster. Liturgisk bruk, estetisk lesning, forskning, kulturelt uttrykk – betyr disse forskjellene i kontekst noe for hva tekstene sier oss?
Velkommen til Kampen menighets-hus, Normannsgata 55 (rett bak Kampen kirke) torsdag 12. april kl. 19.