I lyset fra en bergmannslampe Et blikk på Johan Falkbergets liv og diktning (torsdag 22. november kl. 19)

ved tidligere sogneprest i Kampen Kirsti Aasen

Ifjor gav Kirsti Aasen ut en bok om Johan Falkberget. 22. november kan du møte henne for å høre mer om boken og hennes og hennes families forhold til den kjente forfatteren.

Falkberget er en av Norges viktigste forfattere i det 20, århundre og er spesielt kjent for sine historiske romaner om gruvearbeidersamfunnet på Røros. Han jobbet selv i gruvene i mange år før han ble avismann og skribent på heltid. Med sin kristensosialistiske grunnholdning, nitidige miljøskildringer og kontrasten han tegnet mellom romantikk og realisme i sine beskrivelser av småfolks slit, ble han svært populær med bøker som «Den fjerde nattevakt», «Christianus Sextus» og kanskje ikke minst firebindsromanen «Nattens Brød» med hovedpersonen An-Magritt som for mange er blitt selve symbolet på et menneske som er full av styrke og godhet og som aldri gir opp.

Kirsti Aasen møtte Falkberget i ungdomstiden, og hun sier at hans forfatterskap har hatt stor betydning for henne siden. Hun vil gjerne inspirere andre til å begi seg inn i Falkbergets verden - eller kanskje oppdage den på nytt.

Velkommen til et spennende foredrag i Kampen menighetshus Normannsgata 55 (rett bak Kampen kirke), torsdag 22. november kl. 19

Bibelkunnskap – kirkelig eneansvar eller del av felles danningsoppgave og kunnskapsarv? (Torsdag 24. mai kl. 19)


ved førsteamanuensis Harald Jarning, 
Universitetet i Oslo


Kirken skal overta ansvaret for trosopplæringen. Hvordan kan vi da sørge for at Bibel og bibelsteder stadig er i bruk blant nye generasjoner både i og utenfor kirken? Er bibelkunnskap framover et kirkelig eneansvar eller del av en post-sekulær allmenndanning?


Velkommen til Kampen menighetshus Normannsgata 55 
(rett bak Kampen kirke), torsdag 24. mai kl. 19

Bruk av bibeltekstene i forskjellige kontekster og tider (torsdag 12. april kl. 19 )


Bruk av bibeltekstene i forskjellige kontekster og tider, ved professor Bjørn Kvalsvik Nicolaysen, UiS

Bjørn Kvalsvik Nicolaysen
Det evige ord er evig foranderlig. Meningsbrytninger og betydningsskifte, konflikter og forsoningstema i kirkens bruk av bibeltekster. Liturgisk bruk, estetisk lesning, forskning, kulturelt uttrykk – betyr disse forskjellene i kontekst noe for hva tekstene sier oss?
Velkommen til Kampen menighets-hus, Normannsgata 55 (rett bak Kampen kirke) torsdag 12. april kl. 19.

Litteraturen svarer Bibelen (torsdag 15. mars kl. 19)


Litteraturen svarer Bibelen, ved kulturrådgiver Knut Erik Tveit, Oslo bispedømme


De siste årene har vi sett mange eksempler på at kunstnere forholder seg til bibeltekster. 
I prosjektet Påske og pasjon i regi av KULT har det de siste årene blitt produsert over 100 tekster som forholder seg til bibeltekster og kirkerom. Han vil forklare hva en slik prosess innebærer og hva som framkommer av ny erkjennelse? 
Det blir lesning av noen tekster

Velkommen til Kampen menighetshus,  
Normannsgata 55   (rett bak Kampen kirke)
torsdag 15. mars kl. 19.

Litteraturen i Bibelen og Bibelen i litteraturen (torsdag 15. februar kl. 19)

Torsdag 15. februar kl. 19 kommer Mona Kolberg til Kampen kirkeakademi for å snakke om "Litteraturen i Bibelen og Bibelen i litteraturen".

Først vil hun snakke litt om Bibelen som litteratur og de ulike teksttypene, sjangrene vi finner der. Deretter en sammenligning med andre like gamle verk fra verdenslitteraturen. I annen del av foredraget får vi høre hvordan Bibelen på forskjellige måter har satt spor i norsk litteratur, f.eks. hos Arnulf Øverland.

Velkommen til Kampen menighetshus,  Normannsgata 55   (rett bak Kampen kirke) torsdag 15. februar kl. 19.