Bruk av bibeltekstene i forskjellige kontekster og tider (torsdag 12. april kl. 19 )


Bruk av bibeltekstene i forskjellige kontekster og tider, ved professor Bjørn Kvalsvik Nicolaysen, UiS

Bjørn Kvalsvik Nicolaysen
Det evige ord er evig foranderlig. Meningsbrytninger og betydningsskifte, konflikter og forsoningstema i kirkens bruk av bibeltekster. Liturgisk bruk, estetisk lesning, forskning, kulturelt uttrykk – betyr disse forskjellene i kontekst noe for hva tekstene sier oss?
Velkommen til Kampen menighets-hus, Normannsgata 55 (rett bak Kampen kirke) torsdag 12. april kl. 19.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar