Hva er egentlig vitsen med salmer? Kampen kirke 14. oktober 2021

Hva er egentlig en salme? Hvorfor synge salmer? Hvordan synger vi dem? Hvorfor synes mange at salmesang er vanskelig ?


Velkommen til en kveld der Siri Aslaksen og Geir Walderhaug forteller litt om salmer gjennom historien og hvorfor kirken holder fast på salmesang. 

Det blir det musikk ved kantor Colin Smith og salmesang med kyndig hjelp fra Kampenkoret. Vi snakker sammen om hvordan det er å synge, og hva som skal til for å bedre sangen i kirken. Bli med å synge gamle og nye salmer!

Torsdag 14. oktober 2021 kl 19.00 

i Kampen kirke


Nettarrangement søndag 25. april kl 18

 Kristen tro er en ressurs i pandemien

Hvilke ressurser kan vi finne i kristen tro, tradisjon og tenkning som kommer oss til hjelp i en pandemi? Det vil Kampen kirkeakademi i Oslo finne ut på nettarrangementet «Min neste bak masken» søndag 25. april.

Lenke til arrangementet

Tittelen på arrangementet, som viser til de utfordringene vi møter som medmennesker og som kristne i en situasjon der jeg er farlig for min neste og min neste er farlig for meg.

I pandemien har kirken brukt mye tid og krefter på å omstille sin virksomhet etter varierende og ikke alltid forutsigbare smitteverntiltak.

– Kirken trenger å reflektere over hvordan vi kan møte behovet for fellesskap og behovet for respekt for både individer og grupper når samfunnet er nedstengt. Hvilken trøst kan vi søke, og hvilken trøst kan vi gi når vi ikke kan møtes? sier styremedlem Geir Walderhaug i Kampen kirkeakademi.

– Vi i Kampen kirkeakademi tenker at kirken har mer å bidra med i den vanskelige tiden vi står oppe i enn å hindre at menighetens medlemmer blir smittet på gudstjeneste, tilføyer styremedlem Ivar Kvistum.

Kvistum skal være møteleder på arrangementet, der akademiet har utfordret to sentrale teologer til å dele sine perspektiver på pandemien.

Halvor Moxnes er professor emeritus ved Teologisk fakultet, Universitetet i Oslo. Han vil blant ta oss med inn i bibelske tekster som kan gi tankevekkende perspektiver på sykdom og stigmatisering i vårt eget samfunn.

Carsten Mulnæs er sogneprest i Lillerød sogn utenfor København. Han leder dessuten den danske tenketanken Eksistensen, som nylig viet en hel utgave av sitt tidsskrift «Omtanke» til temaet menneskeverd etter koronakrisen.

– Nestekjærlighet i et moderne globalisert samfunn, hvor epidemier vil oppstå igjen, vil både handle om å vise omsorg på avstand og å våge en ny nærhet, selv om livet er farlig, skriver Mulnæs i «Omtanke».

– Kampen kirkeakademi deler denne tanken om at vi kan hente ressurser i vår kristne tro, tradisjon og tenkning som kan være nyttige og konstruktive i en pandemisituasjon, ikke bare for kristne, men for hele samfunnet, sier Kvistum.

Arrangementet kommer til å foregå digitalt. For mer informasjon, se kampenkirkekademi.blogspot.com eller kirkeakademiene.no.

Lenke til arrangementet

***

 

For mer informasjon, kontakt leder i Kampen kirkeakademi Rolf Andersen androlf@gmail.com eller programkomiteen: styremedlem Geir Magnus Walderhaug, tlf 415 22 110 eller styremedlem Ivar Kvistum, tlf. 99 00 17 00.

Søndag 25. april kl. 18 - Vi møtes på nettet

 Min neste bak masken

Hva skjer med nestekjærligheten når jeg er farlig for min neste og min neste er farlig for meg? Bli med på et webinar med Halvor Moxnes og Carsten Mulnæs


Hvilke ressurser kan vi finne i kristen tro, tradisjon og tenkning i denne vanskelige tiden?


Vi henter eksempler fra bibeltekstene som kan hjelpe oss å gjennomtenke våre dagsaktuelle problemer.


Hvordan bør vårt kristne menneskesyn styre våre reaksjoner?


Webinar med Halvor Moxnes og Carsten Mulnæs.


Søndag 25. april kl. 18

Vi møtes på nettet  

Klikk her for mer informasjon.

LENKE TIL WEBINARET