Hva er egentlig vitsen med salmer? Kampen kirke 14. oktober 2021

Hva er egentlig en salme? Hvorfor synge salmer? Hvordan synger vi dem? Hvorfor synes mange at salmesang er vanskelig ?


Velkommen til en kveld der Siri Aslaksen og Geir Walderhaug forteller litt om salmer gjennom historien og hvorfor kirken holder fast på salmesang. 

Det blir det musikk ved kantor Colin Smith og salmesang med kyndig hjelp fra Kampenkoret. Vi snakker sammen om hvordan det er å synge, og hva som skal til for å bedre sangen i kirken. Bli med å synge gamle og nye salmer!

Torsdag 14. oktober 2021 kl 19.00 

i Kampen kirke


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar