Bibelkunnskap – kirkelig eneansvar eller del av felles danningsoppgave og kunnskapsarv? (Torsdag 24. mai kl. 19)


ved førsteamanuensis Harald Jarning, 
Universitetet i Oslo


Kirken skal overta ansvaret for trosopplæringen. Hvordan kan vi da sørge for at Bibel og bibelsteder stadig er i bruk blant nye generasjoner både i og utenfor kirken? Er bibelkunnskap framover et kirkelig eneansvar eller del av en post-sekulær allmenndanning?


Velkommen til Kampen menighetshus Normannsgata 55 
(rett bak Kampen kirke), torsdag 24. mai kl. 19