Litteraturen svarer Bibelen (torsdag 15. mars kl. 19)


Litteraturen svarer Bibelen, ved kulturrådgiver Knut Erik Tveit, Oslo bispedømme


De siste årene har vi sett mange eksempler på at kunstnere forholder seg til bibeltekster. 
I prosjektet Påske og pasjon i regi av KULT har det de siste årene blitt produsert over 100 tekster som forholder seg til bibeltekster og kirkerom. Han vil forklare hva en slik prosess innebærer og hva som framkommer av ny erkjennelse? 
Det blir lesning av noen tekster

Velkommen til Kampen menighetshus,  
Normannsgata 55   (rett bak Kampen kirke)
torsdag 15. mars kl. 19.