Vi snakker sammen om det vi leser i kirken - 25/9 2019 kl 19.00


Velkommen til den første av tre kvelder i høst der vi snakker sammen om tekstene fra Bibelen som skal leses i kirken på gudstjenesten søndagen etter. Hva står det egentlig? Hvilke reaksjoner har du? Finnes det ulike måter å tolke dem på? Hva er viktigst i dem? Hvorfor er nettopp disse tre tekstene satt sammen til denne søndagen?

Vi vil hver gang ha to som holder korte innledninger før vi tar en runde slik at alle som vil får si noe. Så kan vi utveksle spørsmål, erfaringer og synspunkter. Og forhåpentligvis lære noe og bli bedre kjent med hverandre. Vi avslutter med en kort kveldsbønn.

Vi møtes onsdag 25, september kl 19 i sakristiet bakerst i Kampen kirke (på venstre side / nordsiden. inngang der).

Velkommen skal du være!


16. søndag i treenighetstiden – Søndag 29. september 2019
Ordsp 9,1–5 Visdommen innbyr til måltid
1 Kor 1,18–25 Vi forkynner en korsfestet Kristus
Matt 11,16–19 Likegyldighet og visdom

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar