UTSATT - Hva er egentlig vitsen med salmer? - UTSATT

DETTE MØTET ER DESSVERRE UTSATT PGÅ KORONA-SITUASJONEN

Hva er egentlig en salme? Hva er vitsen med å synge salmer? Hvordan synger vi dem? Hvorfor blir mange av oss så brydd når vi skal synge?


Velkommen til en kveld der Siri Aslaksen og Geir Walderhaug forteller litt om salmer gjennom historien og hvorfor kirken holder fast på salmesang. 

Innimellom blir det musikk ved kantor Colin Smith og allsang med kyndig hjelp fra Kampenkoret. Til slutt snakker vi litt sammen om hvordan det er å synge, og hva som skal til for å få bedre allsang i kirken og andre steder.

Bli med å synge gamle og nye salmer!

Torsdag 12. november 2020 kl 18.00 i Kampen kirke

DETTE MØTET ER DESSVERRE UTSATT PGÅ KORONA-SITUASJONEN